Skrzynka


wybierasz dany folder zaznaczasz wiadomości do usunięcia, klikasz na górze usuwanie, potwierdzasz i wiadomości idą do folderu Thrash / śmieci.
po porządkach w folderach zaglądasz do Thrash / śmietnik wybierasz wszystko i klikasz Delete permanently / usuń całkowicie.

Jak nie zadziałało proszę o info ze szczegółami.